RUDOLFINEA – sdružení pro umělecká řemesla

Publikováno 11. 10. 2019

Sdružení se zasazuje o podporu a rozvoj profesní činnosti a vzdělávání v uměleckořemeslných oborech současných i nově zavedených s vytvořením maximálních podmínek a tímto zkvalitněním cílevědomě podporovat dobré jméno českého uměleckého řemesla, a dále o podporau a rozvoj profesní činnosti a vzdělávání v konzervaci a restaurování předmětů užitého umění.