Revue Život

Publikováno 11. 10. 2019

Revue pro literaturu, hudbu a výtvarné umění. Časopis vydávaný Uměleckou besedou uvádí a reflektuje zejména tvorbu svých členů, není však pouhým besedním věstníkem. Zajímá se o mezigenerační dialog i souvztažnosti mezi jednotlivými tvůrčími oblastmi.