Rada vědeckých společností ČR

Publikováno 11. 10. 2019

Rada vědeckých společností České republiky, z. s., koordinuje v současné době cca 90 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů, což představuje téměř 30 000 členů.

Vědecké společnosti představují významný jednotící prvek oborový i mezioborový: jsou jedinou institucí spojující odborníky z VŠ, akademie věd ČR i resortních výzkumných ústavů, jsou místem, kde se setkávají profesionálové s dalšími odbornými zájemci o příslušný obor, jsou otevřeny pro studenty všech stupňů, umožňují jim zde mimoškolní, neformální seznámení s vědci a pedagogy; často mají interdisciplinární charakter, některá vědecká zaměření společností nejsou zastoupena v akademických či jiných vědeckých institucích. Mnohé vědecké společnosti jsou jedinou spojkou naší odborné veřejnosti s mezinárodními vědeckými organizacemi.