Qartal

Publikováno 21. 1. 2021

Galerie hlavního města Prahy začala od prosince 2020 vydávat vlastní čtvrtletník Qartal. Periodikum je určeno návštěvníkům galerie, kulturním aktérům, ale i širší veřejnosti se zájmem o témata z oblasti kultury a umění. Časopis si klade za cíl informovat o dění v instituci (výstavy, péče o sbírky, umění ve veřejném prostoru), ale také publikovat příspěvky se širším záběrem, které mají potenciál zviditelnit alternativní kulturní scénu nebo rozproudit diskuzi.