Prostor

Publikováno 11. 10. 2019

Nakladatelství Prostor vzniklo jako přímý pokračovatel samizdatové edice Prostor a stejnojmenné revue, která vycházela od roku 1982. Vyprofiloval se jako nakladatelský dům orientovaný kromě beletrie na historii, politologii, sociologii a obecněji kulturní dějiny s přesahem do dalších společenskovědních oborů.