Projekty ekonomické diplomacie (PROPED)

Publikováno 20. 4. 2021

Ministerstvo zahraničních věcí ČR podporuje české firmy při vstupu na zahraniční trhy a při nabídce obchodních řešení zahraničním partnerům.

Jedná se o cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež mohou být realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.). Snahou je podpořit projekty v teritoriích a sektorech relevantních pro český export, proto je každý projekt je posuzován individuálně s ohledem na potenciální dopad pro české podnikatele a jejich nové příležitosti. V minulosti se jednalo např. o umělou inteligenci píšící divadelní hry TheAItre, videomapping, virtuální realitu pro herní průmysl.

České firmy a instituce se zájmem o participaci na některém z projektů se mohou obrátit na Klientské centrum pro export či přímo na příslušný zastupitelský úřad ČR.