PRAGUE FOTO

Publikováno 11. 10. 2019

Veletrh fotografie. Koncepce PRAGUE PHOTO se soustřeďuje na několik celků. Na prvním místě to je prezentace soukromých galerií, které uvádějí své kmenové autory. Dále je to okruh jednotlivých fotografů, kteří na PRAGUE PHOTO představují portfolia s výběrem své tvorby. Samostatně se představují nakladatelství, vydavatelství a agentury zabývající se fotografií, ať už historickou či současnou. Velký prostor je vyhrazen studentům uměleckých škol z celé České republiky, které se věnují výchově nových tvůrců. A konečně značná pozornost je věnována doprovodným programům ? přednáškám, autogramiádám, křtům nových publikací, akčnímu fotografování na místě.