PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů

Publikováno 5. 9. 2022

PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z. s., vznikla v roce 2011 jako reakce nezávislých výrobců zvukových záznamů na dění na poli kolektivní správy práv. Větší množství malých nezávislých subjektů nebylo schopné jednotlivě adresovat své nároky a požadavky, často se neshodujících s prosazováním cílů sjednocené a silné skupiny velkých nadnárodních vydavatelství. Z tohoto důvodu došlo ke sjednocení nezávislých výrobců a zformování Platformy. Od svého vzniku Platforma usiluje o prosazování zájmů svých členů, zejména na poli kolektivní správy práv a v oblasti distribuce zvukových záznamů.

V roce 2017 se Platforma stala členem mezinárodní organizace IMPALA (The independent music companies association) a zastupuje zájmy svých členů na evropské a světové úrovni. Disponuje tak znalostmi hudebního trhu sdílenými napříč všemi evropskými státy a čerpáme zkušenosti a informace od největších odborníků v oboru.