Pěstuj prostor

Publikováno 11. 10. 2019

Komunitní program Pěstuj prostor vznikl v roce 2012 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Je reakcí na potřebu posílit participaci občanů na rozvoji města Plzně a vzájemně lépe propojovat již existující občanské aktivity.
Úkolem Pěstuj prostor je zvyšovat obecné povědomí a vzdělanost v oblasti veřejného prostoru, urbanismu, architektury a umění, zapojovat občany pomocí otevřené výzvy a provádět vlastní inspirativní proměny veřejného prostoru.
Pěstuj prostor se skládá z řady vzájemně provázaných aktivit – jsou jimi sběr a vyhodnocování podnětů občanů, realizační workshopy, mezinárodní workcampy, vzdělávací semináře, plánovací workshopy, komentované vycházky, konference a besedy.

Pěstuj prostor, z. s., byl zapsán v září 2014 zcela samostatně – pod patronací Plzně 2015 – za účelem zachování udržitelnosti programu.