Orpheus

Publikováno 11. 10. 2019

Nakladatelství ORPHEUS vzniklo na začátku roku 2003 jako akademický nakladatelský projekt vydávání náročné umělecké a odborné literatury v oblasti umění (film, výtvarné umění), filosofie (překladová edice základních textů moderní západní filosofie – fenomenologie, strukturalismus) a sociálních a duchovních věd (moderní historiografie, dějiny umění, teologie).