Odbor regionální a národnostní kultury MK ČR

Publikováno 11. 10. 2019

Odbor regionální a národnostní kultury plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v oblasti kulturně výchovné činnosti a národnostní kultury. Například v oboru své působnosti a v rámci stanoveného rozpočtu poskytuje dotace právnickým a fyzickým osobám, které jsou založeny k poskytování kulturních služeb, příp. osobám, které takové služby poskytují, a to výhradně na stanovené kulturní účely; dotace poskytuje na základě výběrových řízení (Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, Podpora integrace příslušníků romské komunity, Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů, Podpora tradiční lidové kultury, Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, Podpora integrace cizinců žijících v České republice, Podpora zájmových kulturních ? mimouměleckých aktivit, Podpora regionálních kulturních tradic) a doporučení příslušné výběrové komise, jejíž činnost zabezpečuje.