OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Publikováno 11. 10. 2019

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., zastupuje více než 5 000 skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských práv; na základě recipročních smluv s partnerskými organizacemi zastupuje až milion zahraničních autorů; repertoár OSA tvoří více než 250 000 skladeb; hlavní činností OSA je kolektivní správa autorských práv k hudebním dílům a zhudebněným textům. Jde zejména o udělování souhlasu k užití děl, výběr a výplaty autorských odměn autorům, dědicům a hudebním nakladatelům; umožňuje legální užívání hudebních děl; existence OSA prospívá i uživatelům.