Ochranná asociace zvukařů – autorů

Publikováno 6. 9. 2022

Ochranná asociace zvukařů – autorů (OAZA) vznikla v roce 2003 jako profesní organizace, sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku. Od roku 2006 vykonává OAZA na základě pověření Ministerstva kultury ČR kolektivní správu práv osob, jimž přísluší majetkové právo autorské k dílům mistrů zvuku. Od té doby je základním posláním OAZA vyvíjet veřejně prospěšné činnosti při ochraně a správě práv zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) jakožto ochranná organizace autorská – kolektivní správce.