Občanské sdružení Mluvící kniha

Publikováno 11. 10. 2019

Mluvící kniha se zabývá výrobou zvukových knih, které lidem se zrakovým postižením nahrazují knihy tištěné. Tato činnost probíhá v nahrávacím studiu, kde se vybrané tituly načítají, nahrávají na CD a následně jsou zdarma věnovány knihovně pro nevidomé a slabozraké K. E. Macana.