Nový zlínský salon

Publikováno 11. 10. 2019

Trienále navazuje na tradici historických salonů, které probíhaly každoročně ve Zlíně v letech 1936-48 a byly nejvýznamnějšími přehlídkami soudobého československého resp. českého výtvarného umění. První ročník Nového zlínského salonu se uskutečnil v roce 1996.