Novy Zine

Publikováno 27. 1. 2022

Novy Zine, založený v roce 2021, je každoroční tištěná publikace s jasnou vizí – platforma, která sdílí příběhy generačních světů Česka, které zažíváme, kterými se obklopujeme, do kterých migrujeme a které za sebou zanecháváme. Prostřednictvím našeho obsahu budete objevovat módu, umění, kulturu a lidi z české scény i mimo ni.

Jak už název napovídá, Novy Zine zkoumá to nové, alternativní a progresivní. Namísto toho, abychom češství vykreslovali jako vyjednávání mezi „Západem“ a „Východem“, oslavujeme ho jako nedílnou součást mnohotvárné evropské identity.

Novy Zine mluví česky a anglicky. Překračuje hranice mezi vysněnými představami – a zároveň realitou – generací, které v současnosti utvářejí českou kulturní krajinu.