Nadace Neziskovky.cz

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace Neziskovky.cz získává a rozděluje prostředky na podporu občanské společnosti a profesního rozvoje pracovníků neziskových organizací v České republice. Spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních zdrojů, vydávání elektronického měsíčníku Svět neziskovek, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace.