Národní soutěž dětského literárního projevu Náš svět

Publikováno 11. 10. 2019

Soutěž dětského literárního projevu „Náš svět“ není tematicky omezena. Zúčastnit se jí mohou všechny děti z České republiky od 6 do 15 let. Jednotlivci se svými literárními pracemi, kolektivy s výsledky slovesných a literárních her, školními časopisy, ukázkami ze svých kronik a dalšími kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně (v elektronické podobě) i zvukem a obrazem. Soutěž je jednokolová a pořádá se každoročně.