Národní komora módy ČR

Publikováno 18. 10. 2021

Národní komora módy – Česká republika, z. s., (NKM) má poslání podporovat a prezentovat českou módu, kreativní ekonomiku a intelektuální kapitál. Je profesní organizací, řídí se Etickým módním kodexem s mezinárodním uznáním a členstvím v mezinárodních institucích a organizacích.

NKM realizuje od roku 2011 dvacet projektů, např. prezentuje české módní tvůrce členstvím v Evropském módním výboru a participuje na jeho projektech, monitoruje českou módní tvorbu a podmínky účasti českých módních tvůrců v zahraničí, realizuje Digital Czechia Fashion Week.