Nadační fond Trebbia

Publikováno 11. 10. 2019

Účelem nadačního fondu je:

a) podpora aktivit právnických a fyzických osob v národním i mezinárodním měřítku na poli kultury a umění
b) podpora výstavních projektů uměleckého charakteru
c) samostatná podpora humanitárních činností a podpora humanitárních činností prostřednictvím jiných subjektů; podpora subjektů neziskového sektoru v oblasti humanitární a kulturní
d) udělování tvůrčích stipendií
e) podpora osobností v důchodovém věku působivších v oblasti umění a kultury bez zřetele na jejich národnost a místo bydliště

Nadační fond uděluje Cenu Trebbia.