Nadační fond Šance pro talent

Publikováno 19. 5. 2021

Cílem Nadačního fondu Šance pro talent, založeného v roce 2016, je:

  • intenzivní vyhledávání talentovaných dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů,
  • integrace a rozvoj konkrétních schopností vybraných dětí, podpora jejich ambicí, chuti ke vzdělání a dosahování úspěchů,
  • zajišťování volnočasových a dalších aktivit vedoucích k rozvoji talentu dítěte.