Nadační fond Pramen Luhačovice

Publikováno 7. 2. 2023

Nadační fond Pramen Luhačovice (NFPL) vznikl v r. 2020 za účelem podpory společenských a kulturních aktivit Luhačovic. NFPL uděluje např. granty a stipendia na rozvoj individuálních talentů a profesionálů, realizaci kulturních, komunitních a občanských aktivit či na literární tvůrčí pobyty.