Nadační fond obětem holocaustu

Publikováno 11. 10. 2019

Fond financuje kulturní i společenské aktivity a vzdělávání v oblasti judaismu a podílí se na obnově židovských památek zničených nacistickou i komunistickou totalitou.

NFOH vyhlašuje výzvy např. v programech Budoucnost či Obnova.