Nadační fond Obce spisovatelů

Publikováno 11. 10. 2019

Účel nadačního fondu: podpora vydávání uměleckých a nekomerčních novinek původní české literatury, literární vědy a kritiky a překladů vynikajících děl literatur jiných formou poskytování finančního příspěvku nakladatelům a) na vydání umělecky hodnotných rukopisů, které nakladatelství přijalo, není však s to je vydat bez velké finanční ztráty b) ve formě bezúročných půjček usnadňujících vydání knih, u nichž je nejisté, zda výtěžek z jejich prodeje stačí pokrýt s tím spojené náklady, a nakladateli schází dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohl toto riziko podstoupit.