Nadační fond Josefů K.

Publikováno 9. 2. 2023

Nadační fond Josefů K. (NFJK), založený v rámci JAMU, podporuje nejmladší generaci umělců a umělkyň v realizaci svých vlastních, originálních projektů nezávisle na jiné instituci nebo financování. Je to cesta, jak snadněji a s tvůrčí svobodou zužitkovat, prohloubit a prakticky uplatnit dovednosti nabyté v akademickém prostředí, samostatně se prezentovat a etablovat vlastní tvorbu na kulturní scéně. Žadatel musí být studentem, absolventem nebo uchazečem o studium v  oblasti umění na vysoké škole, zejména na Divadelní fakultě JAMU.