Nadační fond Františka Topiče

Publikováno 11. 10. 2019

Fond byl zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filozofií, resp. oblastmi téhož druhu, jako byla působnost F. Topiče. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání studie, eseje, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech.