Nadace Život umělce

Publikováno 11. 10. 2019

Jedním z cílů nadace je podpora začínajících umělců. Rozvoj nového talentu, zajištění odborného vzdělání spolu s profesionální průpravou se realizuje pomocí konkrétních grantů posluchačům konzervatoří a vysokých uměleckých škol. Finanční podporu lze získat na odborné stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí a projekty mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality. Další oblastí činnosti je podpora umělců-seniorů (např. pomoc při řešení sociálních a zdravotních problémů); nadace uděluje cenu Senior Prix.