Nadace Židovské obce v Praze

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace ŽOP vypisuje pravidelně 2x ročně veřejné výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků (obnova, oprava a údržba hřbitovů a synagog, na vzdělávání, činnost židovských spolků a občanských sdružení, projekty v oblasti kultury – např. knižní a filmová tvorba s židovskou tematikou).