Nadace Zdeňka Bakaly

Publikováno 11. 10. 2019

Účelem nadace je podpora jednotlivců při studiu v zahraničí a při realizaci jejich studijní či vědecké práce. Podpora projektů zejména v oblasti vzdělávání, dále v oblasti vědy, kultury, zdravotní péče, charity, občanských aktivit, sportu a ekologie.