Nadace VIA

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v ČR. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli. Podporuje rozvoj neziskových organizací, např. nejrůznějších spolků a sdružení. Programové oblasti: podpora místních iniciativ – projekty místního rozvoje v ekologické, kulturní a sociální oblasti, rozvoj neziskových organizací, rozvoj filantropie. Komunitní granty podporují projekty, které přispívají k zlepšení vztahů v komunitách, zvýší kvalitu veřejného prostoru a pomohou obnovit přirozený stav krajiny (např. obnova drobných památek, mapování místní historie, oživování tradic a další aktivity). Nadace vypisuje konkrétní programy (např. v programu Místní rozvoj je možné žádat o podporu na místní kulturní aktivity, rovněž lze žádaz v programu Živá komunita).