Nadace Veronica

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace si klade za cíl vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a skupin vedených společným úsilím vnímat jednotu lidského života, umění, tradic a životního prostředí. V Brně i v regionech jde především o pořádání akcí, které neformálně propojují různé obory s ochranou přírody, podporují šetrný vztah k přírodě a uchovávání tradičních hodnot krajiny, mají výrazný kulturní náboj a dovedou oslovit širokou veřejnost. Podporou malých projektů s přesahem do ekologie, vědy a umění a pomocí místním vůdčím osobnostem chce nadace zdůrazňovat význam „malých lidských činů“ v úsilí ctít a ochraňovat životní prostředí. Přestože má nadace sídlo v Brně, soustřeďuje se především na podporu venkovských regionů. Nadace mj. vyhlašuje grantové řízení v oblasti Místní a regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny (zejména na Moravě a v Slezsku).