Nadace Universitas

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace podporuje vydavatelskou, pořadatelskou, kulturní, vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost zejména autorů z akademické obce Masarykovy univerzity v Brně, ale i autorů z jiných vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR. Nadace rovněž uděluje cenu představující ocenění za dílo v oblasti vědy, umění, kultury a občanské společnosti, které otevřelo nové prostory, přispělo k vytváření inspirujících vazeb mezi různými vědeckými disciplínami i mezi vědou a uměním a přitažlivě zprostředkovalo moderní poznání široké veřejnosti.