Nadace Sophia

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání. Nadace podporuje vzdělávání zejména těmito formam: podpora vzdělávacích seminářů a školení, vytváření a poskytování stipendií, podpora publikační činnosti.