Nadace rozvoje občanské společnosti

Publikováno 11. 10. 2019

Hlavním předmětem činnosti Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním – pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájit lidská práva, demokratické hodnoty, přispívat k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživovat zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Dlouhodobě se podílí na vzdělávání neziskových organizací, nabízí rovněž administraci projektů, konzultace v oblasti Corporate Social Responsibility (CSR) a další služby. NROS se podílí na administraci Fondů EHP a Norska v ČR.