Nadace Pangea

Publikováno 26. 10. 2021

Posláním Nadace Pangea je mimo jiné iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, k hlubšímu dorozumění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví, k zušlechtění a nápravě životního stylu.