Nadace Landek

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace vznikla v r. 1994 z iniciativy Klubu přátel Hornického muzea. Účelem nadace je: záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, především v Ostravsko-karvinském revíru; záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo v minulosti kdykoliv souvisely; seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem; zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyků; podporovat kulturní oblast v regionu i mimo něj. V roce 2001 nadace rozšířila cíle, pro které byla založena o podporu kultury v regionu i mimo něj a podstatně tak rozšířila okruh projektů, které podporuje.