Nadace Jana Pivečky

Publikováno 11. 10. 2019

Jedním z programů Nadace Jana Pivečky je Program vytváření občanské společnosti. Jeho cílem je podporovat projekty přispívající k rozvoji zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu. Jedná se např. o podporu projektů zaměřených na zachovávání historických a kulturních tradic, řemesel a folklóru a projektů, na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti v regionu prospěšné.