Nadace DrAK

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace DrAK byla založena v roce 2006 paní Dr. Dadjou Altenburg-Kohl. Jejími cíli jsou realizace projektů v oblasti kultury a umění, realizace projektů v oblasti prevence zdraví a provozování Galerie Montanelli a Muzea Montanelli MuMo.