Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Publikováno 11. 10. 2019

VIZE 97 podporuje obecně prospěšné cíle zejména v ČR, a to v oblasti kulturní, zdravotní, sociální a vzdělávací. Zaměřuje se především na poskytování stipendií a hrazení cestovních nákladů.