Nadace Charty 77

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace se angažuje v oblasti sociálně humanitární, lidských práv, vzdělávání a kultury. Vyhlašuje několik cen, pořádá benefiční divadelní představení, unikátní výstavy a aukce výtvarných děl. Kulturní fond podporuje malé projekty především z oblasti kultury a vzdělávání. V oblasti vzdělávání se zaměřuje na podporu krátkodobých stáží, konferencí a stipendií z oblasti kultury, a to především výtvarného umění. Podporu lze získat např. na cestovní náklady, registrační konferenční poplatky, na částečné náklady spojené s uvedením nové inscenace, vybavením nově vznikající divadelní scény.