Nadace Český talent

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace Český talent podoruje nejrůznější aktivity a projekty uskutečňované v rozličných oborech.