Nadace české architektury

Publikováno 11. 10. 2019

Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Nadace nerealizuje vlastní projekty, pouze formou nadačních příspěvků finančně podporuje projekty zaměřené na výstavní a publikační činnost v oblasti architektury jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Jako důležité chápe prezentaci české architektury v zahraničí i zprostředkování zahraničních architektonických výstav v České republice. Nadace nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů ani na provoz a aktivity škol architektury.