Muzikoterapeutická asociace České republiky

Publikováno 5. 9. 2022

Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA) je neziskové profesní sdružení muzikoterapeutů, které je zároveň otevřené i všem zájemcům o muzikoterapii.

CZMTA vznikla v roce 2012 sloučením České muzikoterapeutické asociace a České asociace muzikoterapie a dramaterapie (ČAMAD), která fungovala od roku 2005, a v roce 2009 se stala členem EMTC.