Muzeum městyse Suchdol nad Odrou

Publikováno 11. 10. 2019

Původně „Síň historie obce“ (otevření: 27.9.1997) – obsahuje informace a nálezy z období  pravěku a prvního osídlování zdejšího regionu, středověku a založení Suchdolu n.O. a  místní části Kletné, historie těžby rud (galenit), rychtářského rodu Teltschiků, hospodářského vývoje původně zemědělské obce, výstavby železnice a rozvoje průmyslu, historie městyse do roku 1945 včetně připomenutí zdejších významných rodáků.