Mezinárodní visegrádský fond

Publikováno 11. 10. 2019

Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrad Fund, IVF) vznikl v roce 2000 za účelem podpory mezinárodní spolupráce v oblasti kultury v rámci zemí Visegrádské skupiny (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Poskytuje finanční prostředky na společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty, rezidenční pobyty, výměny mládeže, rozvoj turismu a přeshraniční spolupráci. Většina příjemců grantů jsou nevládní organizace, obce a místní samosprávy, univerzity, školy a další veřejné instituce i jednotlivci.