Mezinárodní keramické sympozium Bechyně

Publikováno 11. 10. 2019

Mezinárodní keramické sympozium v Bechyni je pořádáno nepřetržitě od roku 1966 a je tak nejstarší pravidelně pořádanou akcí svého druhu na světě. Každé dva roky se schází proměnlivá skupina výtvarníků, která se snaží v inspirativním prostředí předvést své umění v tvorbě plastik a objektů z keramické hlíny.Jedná se o artefakty volného i užitého umění. Práce těchto autorů nalézají své uplatnění v bechyňském Mezinárodním muzeu keramiky (patřícím pod Alšovu jihočeskou galerii) a v dalších expozicích včetně pražské Národní galerie a Uměleckoprůmyslového muzea.V současné době se jedná o více jak 3 000 objektů vytvořených umělci z celého světa, jejichž fotodokumentace je na tomto webu v oddělení galerie.