Městské muzeum Loreta

Publikováno 11. 10. 2019

Městské muzeum v Chlumci n. C. je umístěno v bývalém klášteře Loreta. Expozice je geograficky vymezena městem Chlumec nad Cidlinou a okolím, z hlediska časového zahrnuje převážně období novověku – s výjimkou malé části, věnované archeologickým nálezům z doby pravěku a středověku a památkám bývalého vodního hradu. Kostru expozice vytvářejí pozůstatky života zdejších obyvatel v 19. století – jedná se o cenný soubor střeleckých štítů, lidovou barokní architekturu, ukázky měšťanského životního stylu a cechy a řemesla.