Medaile Zdeňka Václava Tobolky

Publikováno 11. 10. 2019

Uděluje Sdružení knihoven (SDRUK) a Nadace knihoven, zpravidla jednou ročně na celostátní konferenci „Knihovny současnosti“ (září). Uděluje se ve dvou kategoriích – knihovně nebo osobnosti za rozvoj českého knihovnictví. Kdokoliv může podat návrh se zdůvodněním na navržení ceny adresovaný Radě SDRUK. O přidělení rozhoduje Rada SDRUK ve spolupráci s Nadací knihoven.