Literární archiv Památníku národního písemnictví

Publikováno 11. 10. 2019

V literárním archivu jsou uloženy fondy, představující nejucelenější soubor archivních pramenů ke studiu české literární historie 19. a 20. století. Sbírka obsahuje v současnosti 2092 osobních, spolkových, nakladatelských a jiných fondů, fotoarchiv (cca 100 000 negativů a pozitivů), výstřižkový archiv (cca 500 000 listů), audionahrávky a videonahrávky (cca 3 500 ex.) a další materiály. Celkem se jedná o více než 6 milionů archivních dokladů.