Literárněvědná společnost

Publikováno 7. 9. 2022

Literárněvědná společnost, z. s., slouží k meziuniverzitní výměně poznatků a nejnovějších závěrů bádání na poli literární teorie, historie i komparatistiky, a to formou přednášek českých i zahraničních odborníků a jejich následným sebráním do sborníku Kontexty literární vědy.